top of page

יוגה תרפיה או

יוגה מותאמת אישית

יוגה במהותה היא תרגול תרפויטי ומרפא.

כשאנחנו מתרגלים יוגה, גם במסגרת קבוצתית, ההנחיה היא למקד את תשומת הלב פנימה, לתחושות הפיזיות שאנו חשים בגוף, לתרגל מתוך תודעה רחבה ומתבוננת.

כשאנחנו מתרגלים באופן כזה, בהתאם להנחיה, לא נפגוש כאב במהלך התרגול.

כל תנועה ותנוחה יהיו מדויקים עבורינו. לכן, אפשר בהחלט לחוות את האפקט התרפויטי של היוגה במסגרת קבוצתית.

עם זאת, ישנם מקרים בהם תנתן עדיפות ללמוד יוגה באופן פרטני.

לרוב, מדובר במקרים הדורשים את תשומת ליבי ותמיכתי המתמשכות לכל אורך השיעור.

אין סוג אחד של מקרים שניתן להכליל תחת מסגרת זו, אבל לדוגמא: אנשים הסובלים ממחלה כרונית\סופנית שמקשה עליהם לתרגל, אנשים עם בעיות מפרקים, הסובלים מכאבי גב\ברכיים, אנשים שלא מרגישים נוח לתרגל במסגרת קבוצתית, ועוד.

במקרים כאלה, נפגש לתרגל במסגרת של אחד על אחד, בה השיעור יותאם לחלוטין לצרכי המתרגל\ת, ויבנה כך שיתמוך בו ובהחלמתו.

אני מזמינה כל אחד ואחת שמאמינים שהיוגה תוכל לסייע בהחלמתם ובהתפתחותם ליצור עימי קשר ולתאם שיעור פרטני.

bottom of page